Visjon

Vår visjon er å utrydde all unødvendig blindhet, dvs. blindhet som kan behandles, på det afrikanske kontinent.

Gjennom overføring av kompetanse og ny teknologi støtter vi opp om afrikanske øyeleger som ønsker å bli i Afrika for å bygge opp øyehelsetjenester av høy kvalitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *