Styret

Trine Jacobsen

Trine Jacobsen – styreleder
Utdannet lege fra RCSI Dublin/Universitetet i Oslo i 1986. Spesialist i indremedisin fra 1996. Arbeidet ved Ullevål sykehus, Bærum sykehus, Diakonhjemmet og senest som overlege ved Aker sykehus frem til 1997. Startet Ullevålsveien legesenter i Oslo i 1998. Har vært involvert i flere større kliniske studier innen hjerte- og karsykdom og har arbeidet flere år med klinisk utprøving av legemidler. Spesielt engasjert i behandling og oppfølging av type 2 diabetes. Foredragsholder og deltaker i advisory boards i Lilly, Sanofi, AstraZeneca, og Pronova Biopharma i 2016. Intiativtaker til og styreleder i Right to Sight Norge fra 2011. Right to Sight Norges representant i Vision 2020 Norway.

 

 

Arild Kjerschow
Arild Kjerschow

Arild Kjerschow – styremedlem
Arild Kjerschow er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo (1971) og er nå konstituert ekstraordinær lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Fra 2005-2014 jobbet Kjerschow som fast lagdommer i Borgarting lagmannsrett. I perioden 1996–2005 var han sorenskriver/byrettsjustitiarius i Oslo, og fra 1988-1996 var han direktør i Utlendingsdirektoratet. Før dette var Kjerschow leder i (tidligere) Statens utlendingskontor. Arild Kjerschow har også jobbet hos Regjeringsadvokaten, i Justisdepartementets lovavdeling og i (tidligere) Fengselsstyret.

 

 

 Knut Lindberg – styremedlem
Cand.med. fra Oslo 1975. Spesialist i øyesydommer fra 1992. Arbeidet som kirurg/øyelege i Kongo i 8 år fra 1981. Barneoftalmolog på Ullevål fra 1996 til 2009. Nå privatpraktiserende øyelege på Råholt, Eidsvoll.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *