Stiftelsen Right to Sight Norge

Right to Sight
Right to Sight er en ideell organisasjon som har som formål å bidra til å utrydde all form for blindhet som kan kureres. Organisasjonen er tilknyttet Royal College of Surgeons i Irland og ble etablert av øyekirurg Kate Coleman i 2006. Right to Sight ble opprettet som resultat av WHOs plan om å utrydde blindhet som kan behandles, innen 2020. Organisasjonen har spesielt fokus på det afrikanske kontinent.

 

 

Right to Sight Norge
Stiftelsen Right to Sight Norge ble etablert høsten 2011 som en søsterorganisasjon av Right to Sight. Organisasjonen har samme målsetting som Right to Sight – å utrydde blindhet som kan kureres, med spesielt fokus på Afrika.

 

 


Dr. Kate Coleman forteller historien til Right to Sight.
Right to Sight Norge – stiftelsesdokument
Right to Sight Norge – organisasjonsnummer: 997 472 306