Right to Sight Norge

Right to Sight er en frivillig organisasjon som drives av leger og øyeleger. Den jobber for å utrydde unødig blindhet i Afrika, blant annet gjennom å videreutdanne øyeleger, støtte operasjoner og etablere klinikker.

285 millioner mennesker i verden lider av synshemminger og blindhet, 90 % av dem lever i utviklingsland hvor det er begrenset tilgang til helsetjenester som effektivt kan behandle øyesykdommer.

 

Barn med grå stær
Grå stær rammer mange barn. Dette barnet fikk synet tilbake ved en av Right to Sights klinikker.

 

 

I Afrika er over 7 millioner mennesker blinde, over halvparten på grunn av grå stær, en lidelse som kan kureres gjennom en operasjon som tar 10 minutter og koster 250 norske kroner. Tusenvis av mennesker har fått denne operasjonen gjennom Right to Sights arbeid.

Videreutdanner øyeleger

En viktig del av arbeidet til Right to Sight er å videreutdanne øyeleger og opprette klinikker, begge deler knapphet i Afrika. Lokalt ansatte besøker områder med manglende øyehelsetilbud, diagnostiserer sykdom og behandler mindre kompliserte lidelser på stedet. Pasienter som trenger operasjon får transport til våre klinikker for behandling.

Siden oppstarten i 2006 har Right to Sight gitt over 260 000 personer synsbehandlinger, for eksempel operasjoner av grå stær. Vi har gjennomført mer enn 2,5 millioner øyekonsultasjoner, og distribuert mer enn 1 million briller.  Vi har gjennomført 27 prosjekter ved sykehus og øyeklinikker i flere afrikanske land, hvor vi har videreutdannet øyeleger, sykepleiere og administrativt personell.  Øyeleger som får videreutdanning gjennom Right to Sight i bruk av ny teknologi, kan behandle langt flere pasienter hver uke. Videreutdanning fører også til at leger ikke velger å ta jobber i utlandet, noe som er et stort problem i Afrika i dag.

Hva er vår motivasjon?

Unødig blindhet kan utryddes! De personlige historiene til dem som får behandling, er en sterk drivkraft for å jobbe videre for øyehelse i Afrika. Å høre om en mor som ser barnet sitt for første gang, eller barn og ungdommer som kan gjenoppta skolegangen etter å ha tatt vare på blinde familiemedlemmer, og voksne som igjen kan ta seg arbeid, er historier som gir motivasjon til å fortsette. Nylig deltok et fotballag fra Kenya på Norway Cup. Alle deltakerne hadde fått synet tilbake gjennom Right to Sights arbeid. Gleden og iveren hos barna i utfoldelse med andre barn, gjorde et sterkt inntrykk.

 

 

Dorothea ser datteren sin for første gang
Dorothea ser datteren sin for første gang

 

Right to Sight har flere prosjekter på gang, men er avhengige av støtte fra norske og internasjonale samarbeidspartnere for å kunne bli virkelighet. Hvis du vil du være med å endre livet til et medmenneske, kan du gi ditt bidrag her https://www.righttosight.no/gi-ditt-bidrag/, eller på Vipps til Right to Sight