Right to Sight Norges engasjement

Per i dag er Right to Sight etablert i Kenya, Kamerun og Sør-Afrika, med norsk engasjement foreløpig ved et sykehus i Kisumu (Kenya). Organisasjonens hovedaktivitet går ut på å lære opp afrikanske øyeleger i høy-kvalitet, høy-volum, lav-kostnad grå stær-operasjoner (SICS). Målsettingen er at afrikanske øyeleger opplært av Right to Sight skal kunne gjennomføre minst 1000 grå stær-operasjoner per år.

Parallelt med opplæring i SICS, utvikler Right to Sight forebyggende øyehelsetjenester og behandlingssteder i de landene hvor organisasjonen arbeider. Behandlingsstedene og opplæringsstedene bygges opp med det nyeste innen medisinsk teknologi. Right to Sight veileder også relevante aktører i økonomisk bærekraftig sykehusdrift. Gjennom betalende pasienter finansieres identiske operasjoner for personer som ikke har økomiske midler til operasjon.

Right to Sight samarbeider tett med eksisterende sykehus, nasjonale myndigheter, stiftelser og bedrifter i de landene organisasjonen jobber.