Right to Sight Norges engasjement

I Kisii har vi fra februar 2015 etablert et undervisningssenter i SICS; (Small Incision Cataract Surgery) operasjon av grå stær. Undervisningen utføres av erfarne øyeleger, som en direkte overføring av kompetanse fra øyelege til øyelege. Operasjonen tar kun 10 minutter, og dette muliggjør at øyeleger som mestrer denne teknikken kan behandle langt flere pasienter i deres bekjempelse av unødig blindhet.

 

Totalt har vi i Kisii pr. desember 2016 videreutdannet 12 øyeleger ved senteret. Målsetningen er at øyelegene skal få tilstrekkelig erfaring gjennom kurset som pågår i 6-8 uker, slik at de kan operere selvstendig ved deres respektive lokale sykehus. Totalt har vi i 2016 utført 62 ”outreach camps”. Her oppsøker vi områder med mangel på øyehelsetjenester innenfor en radius på opptil 60 km fra sykehuset.

 

10 661 pasienter har fått synsundersøkelse, hvorav 1079 har blitt kataraktoperert. Andre øyelidelser er også identifisert og tilbudt behandling, som glaukom (grønn stær). Right to Sight støtter operasjoner for de fattige uten betalingsevne. Ved halvparten av kataraktoperasjonene har vi samtidig undervist en øyelege i operasjonsteknikken. I løpet av kurset i grå stær kirurgi får en øyelege operere ca. 70 pasienter. Dette er nødvendig for å tilegne seg operasjonstrening til å kunne praktisere selvstendig. 

Vi har støttet avgangskullet med øyeleger fra Universitetet i Nairobi med undervisning gjennom to kortuker løpet av året tilknyttet sykehuset i Kisii, hvor øyelegestudentene ble introdusert til vårt arbeid og vårt ”outreach” program. Fra februar 2016 har vi planlagt videre samarbeid med Universitetet i Nairobi, hvor vi går i gang med støtte til deres SICS undervisning.

 

 

 

Right to Sight samarbeider tett med eksisterende sykehus, nasjonale myndigheter, stiftelser og bedrifter i de landene organisasjonen jobber.