Rådgivende panel

Elisabeth Grieg

Elisabeth Grieg
Styreleder i Grieg Shipping Group, deleier i Grieg Gruppen, Chief Executive Officer i Grieg International, styreleder i Garanti-instituttet for eksportkreditt.

Innehar en rekke styre- og andre verv i blant andre SOS-barnebyer Norge, World Economic Forum, DnV Nordic Committee, NHO: Forum for familiebedrifter og aktivt eierskap, Europabevegelsen i Norge og Bellonas Sahara Forest Project. Tidligere verv, blant andre, President i Norges Rederiforbund, styremedlem i Statoil og Norsk Hydro, og medlem av MARUT, næringsministerens  maritime strategiske råd.

 

 

Berit Reiss-Andersen
Berit Reiss-Andersen

Berit Reiss-Andersen
Advokat i egen praksis fra 1987. Møterett for Høyesterett og tidligere fast forsvarer i Høyesterett. Fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Medlem av Den norske Nobelkomite (2012-18). Delegat til Den Europiske Advokatforeningen (CCBE) og International Bar Association. Nestleder i styret for Kulturhuset Bølgen. Tidligere leder i Advokatforeningen (2008-12). Flere verv, bla.a i Advokatforeningens Menneskerettighetsutvalg, Rettssikkerhetsutvalg, styremedlem i Kirkens Bymisjon, Svalbard Samfunnsdrift og medlem av Straffelovrådet. Statssekretær i Justisdepartementet 96/97.

 

 

 

peter-daae
Peter Daae

Peter Daae
Siviløkonom BSB (1968) og MBA (1970) fra University of Minnesota. Tidligere banksjef, samt Honorær Generalkonsul for Bangladesh og President i Corps Consulaire de Norvège. Mangeårig seniorrådgiver og styreaktør i små- og mellomstore bedrifter. Er fortsatt engasjert i vannkraftsektoren i Nepal, både på eier- og styre-siden i en mellomstor elektromekanisk industribedrift.

Var i mange år «prison visitor» på Ila via Røde Kors, og har hele livet vært opptatt av frivillig arbeid. Er grunnlegger og daglig leder av stiftelsen IMPACT Norway, – en NGO som er medlem av et internasjonalt nettverk av autonome IMPACT-stiftelser. IMPACT har unike prosjekter i utviklingsland og forebygger og behandler unødvendig funksjonshemming blant fattigfolk på landsbygden, ofte i vanskelig tilgjengelige områder.