Kart

Kenya: Innovation Eye Hospital, Kisii:

I 2014 fikk ca. 4000 personer undersøkelser, behandlinger og/eller øyeoperasjoner ved hjelp av Right to Sights outreach-program, der våre medarbeidere på sykehuset Innovation Eye Centre reiser til landsbyene for å tilby gratis synsundersøkelser. Rundt 300 pasienter ble operert for grå stær.

Planer for 2015:

Right to Sights planlagte prosjekt går ut på å gi videreutdanning til øyeleger for å kunne operere grå stær, en sykdom som er årsaken til over 7 millioner tilfeller av blindhet som kan behandles i Afrika. Prosjektet går også ut på å reise til landsbyer og lokalsamfunnene for å informere om øyehelse, gjennomføre undersøkelser, gi enkel behandling og gi pasienter tilbud om operasjon for grå stær. Gjennom å videreutdanne leger bidrar vi vil kompetansehevning av øyeleger i Kenya, slik at de kan operere langt flere for øyelidelser og opplære hverandre.

 

Planer for 2018:

Prosjekt i Masaiområdene. Mer informasjon kommer.