Kart

Kenya: Innovation Eye Hospital, Kisii:

 

2014-2017: I 2014 fikk ca. 4000 personer undersøkelser, behandlinger og/eller øyeoperasjoner ved hjelp av Right to Sights outreach-program, der våre medarbeidere på sykehuset Innovation Eye Centre reiser til landsbyene for å tilby gratis synsundersøkelser. Rundt 300 pasienter ble operert for grå stær.

 

 

Right to Sights planlagte prosjekt går ut på å gi videreutdanning til øyeleger for å kunne operere grå stær, en sykdom som er årsaken til over 7 millioner tilfeller av blindhet som kan behandles i Afrika. Prosjektet går også ut på å reise til landsbyer og lokalsamfunnene for å informere om øyehelse, gjennomføre undersøkelser, gi enkel behandling og gi pasienter tilbud om operasjon for grå stær. Gjennom å videreutdanne leger bidrar vi vil kompetansehevning av øyeleger i Kenya, slik at de kan operere langt flere for øyelidelser og opplære hverandre.

 

 

 

Parallelt med opplæring i SICS, utvikler Right to Sight forebyggende øyehelsetjenester og behandlingssteder i de landene hvor organisasjonen arbeider. Behandlingsstedene og opplæringsstedene bygges opp med det nyeste innen medisinsk teknologi. Right to Sight veileder også relevante aktører i økonomisk bærekraftig sykehusdrift. Gjennom betalende pasienter finansieres identiske operasjoner for personer som ikke har økomiske midler til operasjon.

 

 

Right to Sight samarbeider tett med eksisterende sykehus, nasjonale myndigheter, stiftelser og bedrifter i de landene organisasjonen jobber.

Planer for 2018:

Prosjekt i Masaiområdene. Mer informasjon kommer.