Grønn stær

Glaukom eller grønn stær
Glaukom er det vitenskapelige navnet på grønn stær og betegner en gruppe øyesykdommer som har det til felles at synsnerven blir skadet, og deler av synsfeltet forsvinner.  Et forhøyet trykk i øyet er en risikofaktor og behandlingen går derfor ut på å redusere trykket med øyedråper, laserbehandling eller operasjon.

Grønn stær er enten kronisk eller akutt. Begge tilstander regnes som alvorlige siden de ubehandlet kan føre til redusert syn og i verste fall blindhet. Sykdommen kan være vanskelig å oppdage siden skarpsynet påvirkes sist. I Norge har ca 2% av befolkningen over 40 år grønn stær.

I Afrika forekommer grønn stær 10 ganger hyppigere enn i Norge og rammer i større grad yngre mennesker. Øyedråper er vanskelig tilgjengelig og sykdommen fører derfor oftere til irreversibel blindhet.

Right to Sight har i over seks år gitt behandling med SLT (selective laser trabeculoplasty) til afrikanske pasienter rammet av grønn stær. Resultatene av denne behandlingen har vært svært positive.