Annen øyesykdom

Brytningsfeil
En enkel brytningsfeil kan i tilfeller der det ikke er briller å få tak i, være en svært viktig årsak til nedsatt syn, både på avstand og ved lesing. Dette kan ramme både barn og eldre. I tillegg kan barn som en følge av at brytningsfeil ikke blir korrigert, utvikle såkalt amblyopi, det vil si at skarpsynet blir permanent nedsatt.

Aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD)
Dette er en tilstand som rammer eldre, og det finnes i hovedsak to typer; den såkalt tørre typen, uten hevelse eller væskeansamling i netthinnen,
og den våte typen med lekkasje fra kar.

Det finnes per i dag ikke behandling for den tørre typen AMD, men dette er til gjengjeld den minst aggressive typen. For våt AMD kan man tilby behandling med såkalt VEGF-hemmer, der stoffer som skal hindre lekkasje av blodårene, sprøytes inn i øyet. Dette må gjentas flere ganger, noen ganger månedlig over flere år.

Begge typer AMD gir nedsatt skarpsyn, og for eksempel lesing kan bli vanskelig, mens gangsynet oftest er bevart.

Trakom
Trakom er en vanlig årsak til blindhet på verdensbasis. Den forårsakes av mikroben Chlamydia trachomatis, og gjentatte infeksjoner endrer øyelokkene, slik at hornhinnen påvirkes. Dette er smertefullt, og gjør også at hornhinnen, som skal være helt klar, blir uklar, og synet blir dårligere. Barn er mest utsatt for infeksjonen.

Diabetisk retinopati
Dette er en tilstand som rammer netthinnen ved diabetes. Tilstanden skyldes at blodårene lekker, og det blir hevelse i netthinnen. I tillegg kan det bli blødninger i netthinnen, og oksygenmangel kan gi unormal vekst av kar, som igjen kan gi blødninger inn i glasslegemet.

En god regulering av sukkersyken forebygger diabetisk retinopati. Behandlingen består i å innskjerpe regulering hvis mulig. I tillegg gis det laserbehandling.