Gir synet tilbake i Afrika

Posted on Posted in Nyheter

 

Over 7 millioner personer i Afrika er unødvendig blinde. Disse menneskene får ikke hjelp selv om tilstanden kan kureres på en rask og rimelig måte med dagens tilgjengelige teknologi. Right to Sight har siden 2006 gitt 260 000 mennesker synet tilbake. Det er bare begynnelsen.

Katastrofal mangel på øyeleger, fattigdom og økende antall diabetestilfeller er blant årsakene til at så mange mennesker lever med kurerbar blindhet på det afrikanske kontinentet. Det handler også om dårlig infrastruktur eller manglende kunnskap om at det er mulig å få hjelp. 90 prosent av unødig blindhet forekommer i fattige land. Grå stær er det vanligste problemet.

 

Kritisk for barna

Grå stær er skyld i over 50 prosent av tilfellene sammenlignet med 5 prosent i utviklede land. I Afrika debuterer denne sykdommen i yngre alder og gir raskere synshemming og blindhet enn hos oss. Det kan skyldes alt fra genetiske faktorer, solskader til feilernæring. Grå stær kan også oppstå etter skader, betennelser eller annen øyesykdom. Alvorligst er det for barn siden de blir permanent blinde om de ikke blir operert for dette tidlig. Dersom de ikke får operasjon får det store konsekvenser for muligheten til skolegang og framtiden for øvrig.

 

Får øyeleger til å bli

Right to Sight (drevet av norske leger og øyeleger) sørger for at afrikanske øyeleger og kirurger får utdanning i SICS-operasjonen (forkortelse for Small Incision Cataract Surgery). Gjennom den kan grå stær kureres på ti minutter til kun 250 kroner. Pasientens egen linse erstattes med en kunstig linse som gjør at de igjen kan se klart. Denne overføringen av kompetanse er svært viktig

da 65 prosent av øyelegene i Afrika velger å emigrere. Right to Sight legger til rette for at afrikanske øyeleger får en solid faglig plattform der de er. Slik kan hjelpen spres på det afrikanske kontinentet også i fremtiden. I Afrika er det kun en øyelege per 1 million innbyggere. I Norge er det 1 per 8 200.

 

Belastende for samfunnet

Right to Sight jobber med å videreutdanne øyeleger til å hjelpe barn siden de trenger hjelp raskt. Det er også mer omfattende og ressurskrevende å operere et barn da de trenger oppfølging til voksen alder. Det kan være vanskelig å lokalisere barn med problemet da de ofte blir isolerte når de ikke kan delta i vanlige barneaktiviteter. Det er også ofte skam forbundet med det å ha et handikappet barn. Blindheten får store konsekvenser for flere generasjoner. Det er ikke uvanlig at barn tas ut av skolen for å passe på blinde besteforeldre. Synsreduksjon og blindhet er en stor økonomisk og sosial belastning for den enkelte, familien og samfunnet da vedkommende blir helt avhengig av dem rundt seg.

 

Oppsøkende og gratis 

Synsreddende operasjoner er en av de mest kostnadseffektive intervensjoner innen medisinen. Right to Sight oppsøker fattige for å tilby gratis undersøkelse og behandling. De som har råd betaler selv, mens de som ikke har det får det dekket. Operasjonene skjer både på stasjonære klinikker og mobile klinikker som oppsøker fjerntliggende områder. Afrikanske medarbeidere besøker skoler, landsbyer, kirker, moskeer, forsamlingshus og foretar synsundersøkelser.

 

Mangler internasjonalt hjelpefond

Målet til Right to Sight er å utrydde all unødig blindhet. Dette er mulig, men det finnes per i dag ikke noe internasjonalt fond til dette slik som det er for en del andre sykdommer (for eks. tuberkulose, HIV, malaria, vaksinefond) Verdens helseorganisasjon (WHO) har et mål om å redusere unødig synsproblemer med 25 prosent i perioden 2010 – 2019. Dette arbeidet startet Right to Sight med allerede i 2006. Siden da har 260 000 mennesker fått synet tilbake. All pengestøtte til Right to Sight går direkte til operasjoner og operasjonsveiledning for afrikansk helsepersonell, videreutdanning av øyeleger og kirurger, samt utstyr og oppsøkende virksomhet. Per i dag jobber organisasjonen med universitetet i Nairobi og med klinikker i Kisii og Mombasa i Kenya. Neste år starter vi i Masailand.

Bidra gjerne til å styrke dette viktige arbeidet. Vipps til Right to Sight Norge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *